So raak R550 miljoen skoolgeld weg

So raak R550 miljoen skoolgeld weg

So raak R550 miljoen skoolgeld weg
Staatsfondse wat aangewend moet word vir die oprigting van nuwe skole eindig op in die sakke van die sogenaamde “middelman”. Miljoene Rand wat vir die skole bedoel is om infrastruktuur te vestig, gly in die sakke van sogenaamde deskundiges wat ’n fooi vorder vir hulle advies. Die “konsultante” is dikwels minder kundig en bied slegs elementêre advies terwyl ’n volgende “deskundig” se hulp ingeroep moet word aangesien die staat se amptenare self nie enige kundigheid beskik nie. Die vermoede bestaan dat daar dikwels van sogenaamde konsultante gebruik gemaak word waarna die aansteller deel in die konsultasie fooi wat gehef word. ’n Mode het ook in die Oos-Kaap ontstaan om benewens die konsultante en adviseurs, gebruik te maak van “Implementering agentskappe” wat klaarblyklik ook band het met die konsultante. Die Departement Basiese Opvoeding toon in sy jaarverslag dat sowat R550 miljoen in onreëlmatige uitgawes beland het gedurende die afgelope finansiële jaar. ’n Onlangse verslag wat deur Equal Education vrygestel is, beweer dat mislukkings van die staat om 471 skole sedert 2009 te bou, terwyl die fondse beskikbaar gestel is, ’n ernstige leemte aandui. Van die 197 skol wat wel sedert 2007 in die Oos-Kaap opgerig is, is talle gebou met materiaal wat onwettig is om te gebruik, soos asbes panele wat nadelige gesondheid gevolge het. Bron: Die Vryburger, Foto ter illustrasie

Leave a Reply